Kingdom stories #2 – Intimiteit met God

Kingdomstories-2-Intimiteit-met-God

Wat is het belangrijkste in jouw leven?

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.

Psalmen 27:4 NBV

Vorige week ben ik met Royal Mission naar Ameland gegaan voor de introductieweek. Onze eerste les van het jaar werd gegeven door Martin Dol. Het thema van deze les was: intimiteit met God. Wat is intimiteit met God en hoe heb je dat? We hebben als groep een begin gemaakt met het beantwoorden van deze grote, belangrijke vragen.

Net zoals er een band is tussen een ouder en een kind, zo is er ook een relatie tussen God en jou. Je versterkt je relatie door met elkaar te communiceren. Door met elkaar in contact te zijn, in gebed, wordt de relatie tussen God en jou dus ook sterker. Gebed is daarom erg belangrijk voor het hebben van intimiteit met God.

In onze eerste les vertelde Martin dat er twee kanten zitten aan een relatie. De kant van God naar jou en van jou naar Hem. Van jouw kant is het belangrijk dat je open en transparant bent in je relatie met God. Van Zijn kant wil Hij niets liever dan Zijn hart met jou delen! God houdt heel erg veel van je. Misschien vind je dit lastig om te geloven, maar het is echt waar! In Jesaja 43:4 (NBV) staat namelijk:

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Je mag dus ten volle geloven dat je geliefd bent! Als een persoon erg veel van je houdt, dan wil je graag bij diegene zijn. Het besef dat God enorm veel om jou geeft, helpt je om dichter naar Hem toe te groeien.

Martin vroeg ons tijdens de les om drie gebedspunten op te schrijven die ons heel gelukkig zouden maken. Mijn vraag aan jou is ook om nu te stoppen met lezen en even de tijd te nemen om op een blaadje te schrijven wat jouw drie gebedspunten zijn. Neem daar even de tijd voor… en lees dan pas weer verder.

Nadat wij onze gebedspunten hadden genoteerd, stelde Martin ons de vraag: ‘Wat is het belangrijkste in jouw leven?’ Wij kwamen tot de conclusie dat het in ons leven gaat om het leren kennen van God. Het gaat om Hem! De volgende Bijbeltekst weerspiegelt dit ook heel mooi:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Mattheüs 6:33 NBV

Net zoals Martin ons de vraag stelde, zo stel ik nu jou de vraag: Ben jij bereid om het blaadje met jouw gebedspunten te verscheuren om daarmee aan te geven dat het kennen van Jezus het belangrijkste is in jouw leven? Het is dus niet zo dat dat betekent dat jouw gebedspunten onbelangrijk zijn, maar dat ze ondergeschikt zijn aan het kennen van Jezus. Martin vroeg ons of wij ons blaadje met gebedspunten in het kampvuur wilden gooien om symbolisch te laten zien dat Jezus bij ons op één staat.

Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij draaiden de gebedspunten in essentie om mij. De les die ik deze avond mocht leren, was dat het niet om mij gaat, maar om Hem!

De luistertip voor deze week is Opwekking 836 ‘Door en door goed’.

Tot het einde aan toe
Zal mijn hart zingen
U bent door en door goed