Kingdom stories #3 – Gods meesterwerk

Kingdom stories 3 - Gods meesterwerk

Gods meesterwerk

De Bijbel beter begrijpen

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:1 (NBV)

Bij Royal Mission hebben we dit blok het vak ‘Verantwoord Bijbelgebruik’. Het heeft mijn ogen echt geopend voor het lezen van de Bijbel en ik wil jullie daar heel graag in meenemen. Martin Dol begon de eerste les met de woorden: ‘Na dit vak wordt het wellicht interessant om een avondje Bijbel te lezen in plaats van om Netflix te kijken.’ Dat vond ik een gedurfde uitspraak, maar ik werd wel heel erg nieuwsgierig naar wat hij wilde gaan vertellen!

De lessen van het vak waren enorm inspirerend en hebben mij echt laten inzien dat er zoveel verbanden en structuren in de Bijbelverhalen zitten! Martin benadrukte steeds dat het heel belangrijk is om een tekst in de context te lezen, omdat de boodschap van een verhaal dan veel duidelijker wordt. Ik wil een voorbeeld geven van een verhaal dat voor velen al erg bekend is en dat voor mij nu veel meer diepgang heeft gekregen, omdat ik het verhaal kan plaatsen in het grotere geheel. Dit verhaal gaat over de verloren zoon.

Een vader had twee zonen. De jongste zoon wilde zijn deel van de erfenis alvast krijgen. Zijn vader gaf hem het geld en vervolgens vertrok de zoon met zijn bezit naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn vermogen. De jongen kwam zonder geld te zitten en in die tijd brak er ook hongersnood uit in het land. Hij kreeg honger en wilde de peulen van de varkens die hij hoedde zelfs eten. Toen bedacht de zoon dat de dagloners bij zijn vader het zelfs beter hadden. Uiteindelijk koos hij ervoor om terug te gaan naar zijn vader om één van de dagloners te worden. Toen hij thuiskwam, stond zijn vader op hem te wachten en werd er een feest gegeven, omdat de verloren zoon weer was teruggekomen. De oudste broer werd echter jaloers en wilde niet meedoen aan het feest.

Deze gelijkenis van Jezus is bij veel mensen bekend. Het is een mooi verhaal waarin een deel van Gods karakter zichtbaar wordt. Als we dit verhaal echter plaatsen in een groter geheel, zien we dat Jezus deze gelijkenis vertelde naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. In Lucas 15:1-3 (NBV) wordt deze aanleiding beschreven:

Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’

Vervolgens zien we in de rest van het hoofdstuk dat Jezus drie gelijkenissen vertelt. De eerste gaat over een verloren schaapje dat wordt teruggevonden (Lucas 15:3-7), de tweede gaat over een vrouw die een drachme verliest en hem weer terugvindt (Lucas 15:8-10) en de derde gelijkenis gaat over de verloren zoon die later weer bij zijn vader terugkomt (Lucas 15:11-32).

Het is mooi om te zien dat deze gelijkenissen veel overeenkomsten vertonen. Er is namelijk telkens iets kwijt waar gezocht naar wordt, wat gevonden wordt en waar feest om wordt gevierd. Met deze vier repeterende onderdelen wil Jezus de farizeeën en schriftgeleerden laten zien dat het belangrijk is om te vieren dat iemand zijn of haar leven heeft teruggevonden.

In het verhaal van de verloren zoon weerspiegelt de jongste zoon de tollenaars en zondaars en de oudste zoon de farizeeën en schriftgeleerden. In dit verhaal gaat het dus in eerste instantie om de oudste zoon die niet wil vieren dat zijn broer weer terug is, omdat Jezus tegen de farizeeën en schriftgeleerden praat.

Ik had dit verhaal nog nooit zo bekeken, omdat ik de opbouw van Lucas 15 nog nooit had bestudeerd. In de les hebben we nog een aantal andere voorbeelden gezien waarin de grotere betekenis van een verhaal zichtbaar wordt. Waarom wordt bijvoorbeeld het verhaal van Tamar in Genesis 38 verteld, terwijl het in de omringende hoofdstukken gaat over Jozef? Dit is om het contrast tussen Jozef en Juda te versterken. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden in de Bijbel.

Martin zei daarom ook tegen ons dat het goed is om een Bijbelboek in één keer te lezen om de verhalen beter te kunnen plaatsen. Het is heel interessant om dan de opbouw van de verzen en het Bijbelboek als geheel te ontdekken.

Het vak ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ heeft mijn ogen geopend voor een manier van Bijbellezen die ik daarvoor nog helemaal niet kende. Het heeft mij laten beseffen dat de Bijbel echt prachtig in elkaar zit en er zoveel meer uit te halen is dan ik in eerste instantie had gedacht.

De luistertip voor deze week is Opwekking 809 ‘Dit is Jezus’.

 

Dit is Jezus, dit is Jezus, Jezus is het Woord.