Kingdom stories #4 – Gods koninkrijk

Kingdom stories 4 Gods koninkrijk

Gods Koninkrijk

Royal Mission: de Koninklijke Opdracht

Ga op weg en verkondig: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij.’ Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Mattheüs 10:7-8 (NBV)

Door het hele jaar heen krijgen we bij Royal Mission les over het Koninkrijk van God. In de introductieweek werd ons de vraag gesteld wat we wisten over Gods Koninkrijk. Het was eigenlijk het eerste moment dat ik echt begon na te denken over dit onderwerp. Door de lessen heb ik nieuwe inzichten gekregen en ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk niet zoveel wist over Gods Koninkrijk. Tijdens een les van Robbie, één van onze docenten, vertelde hij dat Jezus wel 112 keer over Gods Koninkrijk sprak. Nu ik dit weet, valt het mij tijdens het Bijbellezen ook op dat Jezus er vrijwel continu over spreekt, wat het belang van het onderwerp dus aangeeft.

Het Koninkrijk komt onder andere naar voren in het gebed dat Jezus ons leert in de Bergrede.

Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Mattheüs 6:9-13

In dit gebed zien we ook weer terug dat Jezus het heeft over het Koninkrijk. Wat bijzonder dat Jezus hier steeds weer over sprak! Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil hier wel heel graag meer over leren! In Mattheüs 10:7-8, het Bijbelgedeelte dat hierboven staat, geeft Jezus ons de Koninklijke Opdracht. Hij geeft ons die opdracht, omdat Hij tot en met hoofdstuk 9 de enige Vertegenwoordiger van het Koninkrijk is en het noodzakelijk is dat er meer arbeiders komen.

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

Mattheüs 9:37-38 (NBV)

Vanaf dit moment maakt Jezus de twaalf leerlingen ook Vertegenwoordigers van het Koninkrijk. Zij mogen, net zoals wij nu, de Koninklijke Opdracht uitvoeren. De Koninklijke Opdracht, oftewel de Royal Mission. Dit is ook waar de naam van onze Bijbelschool vandaan komt!

Afgelopen week moesten wij het hele evangelie van Mattheüs lezen als voorbereiding op de les. Ik zou jou ook willen uitdagen om dit evangelie te lezen en let er dan op hoe vaak Jezus het heeft over het Koninkrijk van de hemel, oftewel over het Koninkrijk van God. Het zal je verbazen hoe vaak Jezus hierover spreekt!

Het lied van deze week is Opwekking 662 ‘God regeert’.

God regeert, Hij regeert in eeuwigheid.